Personligt ombud

Ett samarbete mellan Nybro – Torsås – Emmaboda

Ett personligt ombud ska försöka hjälpa dig att få bättre och ökad kontroll över ditt liv. Detta kan ske genom att du tillsammans med ditt personliga ombud får till stånd samordnade insatser i enlighet med dina önskemål, lagliga rättigheter och behov. Det är du som är vår uppdragsgivare. Hjälpen är frivillig och kostnadsfri, dessutom är det personliga ombudet fristående från andra myndigheter.

Vem kan få ett personligt ombud?

Ett personligt ombud vänder sig till dig som är 18 år eller äldre. Är bosatt i Nybro, Emmaboda eller Torsås kommun, har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har svårt att få vardagen att fungera.

Vad är syftet med ett personlig ombud?

Ditt personliga ombud arbetar för att du ska kunna:

  • Uppleva en högre självständighet, livskvalitet och ett ökat deltagande i samhället
  • Få hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål, lagliga rättigheter och behov
  • Få, om du önskar, ett fungerande nätverk omkring dig och att olika myndigheter samverkar utifrån dina behov
  • Vad är skillnaden mellan en myndighet och ett personligt ombud?
  • Vi bedriver inte myndighetsutövning och beslutar därför inte om några insatser.
  • Vi tar inte över myndigheternas ansvar för samordning av insatser från olika huvudmän.
  • Vi svarar inte för behandling eller annan vårdinsats som ges inom hälso- och sjukvården.
  • Vi ersätter inte det arbete som exempelvis utförs av god man, handläggare, boendestödjare eller kontaktperson.

Synpunkter på personligt ombud

Vår ambition är att alltid bli bättre och i detta arbete är synpunkter, såväl positiva som negativa, viktiga. Vänd dig gärna till din kommuns synpunktshantering.