Djur

Du som har djur berörs av fler olika regler.Vissa gäller alla medan andra bara gäller de som bor i tätorterna.

Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. Djur ska skötas på ett sådant sätt att djuren inte orsakar olägenhet för omkringboende.

Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras av Torsås kommuns bygg- och miljönämnd.

Om du misstänker att djur behandlas illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Kalmar.

Kontakta i första hand djurägaren om du är störd, oftast kan man ganska enkelt hitta en lösning på problemen. Du kan även vända dig till Bygg & Miljö som eventuellt kan ställa krav på rättelse om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet.

Mer information om djurhållning i tätort
Elda inte upp igelkottarna
Mer information om fåglar som stör
Mer information om djur som far illa
Mer information om hundar som stör
Mer information om katter som stör
Mer information om djur som skadats i trafiken