Vad gör jag om min familj blir sjuk? Läs mer ›

Djur

Du som har djur berörs av fler olika regler.Vissa gäller alla medan andra bara gäller de som bor i tätorterna.

Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet. Djur ska skötas på ett sådant sätt att djuren inte orsakar olägenhet för omkringboende.

Olägenheter orsakade av djurhållning hanteras av Torsås kommuns bygg- och miljönämnd.

Om du misstänker att djur behandlas illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Kalmar.

Kontakta i första hand djurägaren om du är störd, oftast kan man ganska enkelt hitta en lösning på problemen. Du kan även vända dig till Bygg & Miljö som eventuellt kan ställa krav på rättelse om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet.