Barnet i centrum

Ett lärande sker under hela dagen, med barnet i centrum.

Vi sätter alltid barnets bästa i centrum i vår verksamhet och utgår från barnets behov och intresse. Vi arbetar utefter konceptet en likvärdig förskola för alla barn.

Lärmiljö
Våra lärmiljöer anpassas efter barnets behov, ålder och intresse och utgår alltid från läroplanen. Vår förskola ska präglas av utveckling, engagemang, lekfullhet och glädje.
Material och miljö ska vara tillåtande och tillgänglig för barnen. Vi delar in barnen i smågrupper under dagen för att skapa en lugn och trygg miljö där lärande kan ske. Leken är viktig, barnet lär sig samspel med varandra och stöttande vuxna.

Hållbarhet
Hos oss är alla förskolor Grön Flaggcertifierade, vilket innebär att vi arbetar med hållbar utveckling utifrån fastställda mål och riktlinjer och certifikatet delas ut årligen av Naturskyddsföreningen. Några av våra förskolor arbetar också med Skogsmulle i samarbete med friluftsfrämjandet. I vår Kommun finns det närhet till både skog, hav och samhälle vilket gör att våra barn erbjuds varierande aktiviteter i olika sammanhang. Utevistelsen är en naturlig och stor del av barnets utbildning. Vi är mycket och gärna ute i vår fina omgivning.

Personal
Vi utbildar vår personal kontinuerligt och personalen ska ha genomgått både utbildning inom hjärt- och lungräddning samt brandutbildning. Hos oss arbetar förskollärare, barnskötare, IKT-pedagog, specialpedagog och utvecklingsledare.

Värdegrund
Vårt arbete utgår från värdegrundsorden delaktighet, utveckling, tydlighet och trygghet. Hos oss ska alla barn känna sig trygga och deras dag ska vara innehållsrik och inspirerande, ert barn är viktigt för oss.

Kultur
Vi besöker och får också besök från biblioteket. Vi erbjuder vårdnadshavare bokkassar att ta med hem. Vi erbjuder barnen olika sorters kulturevenemang.

Barnets utbildning
Utbildningen pågår under hela dagen och lärandet sker i alla sammanhang. Vi utgår från förskolans läroplan (Lpfö18) och jobbar mot tydliga mål utifrån barnets kunnande och intresse.
Vi ger barnen nya upplevelser och utmanar dem vidare i sitt lärande. Tillsammans med er vårdnadshavare utbildar vi barn till ansvarskännande människor.

På Förskolan i Torsås kommun börjar det livslånga lärandet.