Adoption

Varje år adopterar blivande föräldrar i Sverige omkring 1 000 barn. De flesta adoptivbarn är födda i länder runtom i Asien och Latinamerika. Det sker sällan inom Sverige, men den internationella adoptionen har blivit ett vanligt sätt att bilda familj på.

Så här går det till

  1. Om ni som blivande föräldrar önskar att adoptera ett utländskt barn, måste du ta kontakt med socialförvaltningen i Torsås kommun. Du behöver ett medgivande från socialnämnden, jml 6 kap 6, 12§ SoL.
  2. Socialnämnden är skyldiga att göra en medgivandeutredning innan de kan bevilja en adoption. Medgivarutredningen innebär att socialnämnden granskar den blivande adoptivfamiljens livs- och relationsförhållande. Granskning ger socialnämnden ett underlag för att kunna ta ett beslut om familjen är lämplig nog att adoptera ett barn.
  3. För att komma i kontakt med ett barn och få hjälp att genomföra en adoption kan du som önskad adoptivförälder vända dig till en auktoriserad adoptionsorganisation. Socialförvaltningen har aktuella uppgifter om vilka organisationer som har auktorisation. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (MIA) är den myndighet som har det övergripande ansvaret i adoptionsfrågor.

Vid en adoption av utländskt barn kan du som adoptivförälder erhålla ett adoptionsbidrag, vilket Försäkringskassan betalar ut. Du ska genomföra ansökan inom ett år efter att auktoriserad myndighet har fastställt adoptionen .