Ny kriminalvårdsanstalt i södra Kalmar kommun

Kriminalvården och Kalmar kommun har inlett ett samarbete för att bygga en ny större anstalt vid Halltorp söder om Kalmar. Anstalten kommer att rymma 300 till 400 intagna och det kommer skapas uppskattningsvis minst 300 nya arbetstillfällen då anstalten tas i drift. Anstalten beräknas vara klar till år 2027.

Vad innebär det för Torsås?

Den nya anstalten skapar stora möjligheter för hela regionen och inte minst för Torsås kommun. Etablering av en så stor arbetsplats endast cirka fem km från Torsås kommungräns innebär goda möjligheter till utveckling i form av nya kommuninvånare, nya arbetstillfällen, ökat behov av service och tjänster samt efterfrågan på nya bostäder. Kommunen behöver aktivt följa och vara engagerad i etableringen för att tillvarata möjligheterna till utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2022 om en projektplan för att på ett samordnat sätt tillvarata utvecklingsmöjligheterna i samband med byggnation och drift av den nya anstalten. Projektplanen finns att läsa här.

Mer information: