Radon

Hög radonhalt kan skada hälsan. Du kan enkelt få reda på radonhalten i din bostad genom att göra en mätning. Radonhalten kan variera kraftigt till och med mellan olika bostäder i ett och samma hus.

Radon är en radioaktiv gas och finns naturligt i berggrund och i mark på flera ställen i Sverige. Radon kan även finnas i en del byggmaterial som ex. blå lättbetong. Radon varken luktar, syns eller känns. Det enda sättet att ta reda på om det finns radon är att mäta. Husägare bör för sin egen skull göra en mätning av radon. Fastighetsägare till hyreshus och bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha rutiner för radon, vilket regleras genom miljöbalken. Även förskolor, skolor och andra allmänna lokaler har krav på att veta om det finns förhöjda radonvärden i deras lokaler.

Mätning

En radonmätning i hemmet görs lättast genom att man placerar ut två ”spårfilmsdosor” i de rum man vistas mest i, vanligen sovrummet och vardagsrummet. Mätningen ska pågå minst i två månader mellan oktober och april. Det går att göra korttidsmätningar under 7-12 dagar, men de är inte helt tillförlitliga. Du kan mäta radon i din bostad genom att köpa radondosor från ett ackrediterat (godkänt) mätlaboratorium. Mätningen ska pågå under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Dosor för radonmätning kan du beställa hos ett av de mätlaboratorier som är ackrediterade för undersökningar på inomhusluft av Swedac (en myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga).
Till Swedacs hemsida (extern länk)

Åtgärder mot för höga radonhalter

Folkhälsomyndigheten har satt ett riktvärde på radongashalten på 200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter) luft. Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m³ luft i inomhusluften bör du sanera huset. För att kunna välja den bästa åtgärden, tekniskt och ekonomiskt, måste man ta reda på varifrån och hur radonet kommer in i rumsluften. De vanligaste metoderna för att sänka radonhalten i befintliga hus är att täta sprickor i huset, att se över ventilationssystemet eller att installera en radonsug. Som regel anlitas en konsult för att ta fram ett förslag för att sanera radonet.