Så här går ett val till – sidor för dig som är barn

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum söndag 11 september 2022.

Man kan rösta i en vallokal på själva dagen den 11 september, men det är också möjligt att rösta innan valdagen. Detta kallas förtidsröstning, och det kan man göra om man exempelvis inte kan gå till sin vallokal på valdagen.

På valdagen genomförs tre val: till kommunen (exempelvis kommunfullmäktige, Torsås kommun), till regionen (Region Kalmar län, som bland annat har hand om sjukvård) och till riksdagen, som bestämmer över hela landet. Varje parti har sina egna valsedlar.

  • Valsedlar till riksdagen är gula
  • Valsedlar till regionen (sjukvården) är blåa
  • Valsedlar till kommunen är vita

Hur går det till i vallokalen?

Alla som röstar har rätt till sin valhemlighet. Det innebär att man har rätt att rösta ostört och bakom skydd för att ingen ska se hur man väljer. Man kan ta valsedlar i lokalen eller ha med sig själv. Många partier skickar ut valsedlar till medborgare per post.

I vallokalen finns skärmar uppställda. Alla som röstar går i turordning till skärmarna och lägger ner sina valsedlar i tre olika kuvert, som sedan klistras igen. Man måste inte rösta i alla valen om man inte vill.

Efter att man har lagt ner sina röstsedlar i kuverten går man fram till de så kallade valförrättarna. Dessa noterar ditt namn och kryssar för vilka församlingar som du har röstat till. Därefter lägger du ner valsedeln i tur och ordning i en låda med gul markering, en låda med blå markering och en låda med vit markering.

Vem får rösta?

De vuxna väljer vilka politiska partier som ska styra i en kommun. För att få rösta i kommunen, till riksdagen eller till regionen måste du vara 18 år på valdagen. Alla har en röst. Det är frivilligt att rösta. De politiker som väljs för att styra kommunen, regionen eller riksdagen, kallas folkvalda.

Så funkar kommunen – sidor för dig som är barn