Utformning av lokaler

För dig som driver en verksamhet dit allmänheten har tillträde ställs det vissa krav på lokalens utformning och inredning. Nedan följer några exempel på generella krav som ställs på lokalens utformning och inredning:

 • Golv, väggar och inredning bör vara av material som är lätt rengörbara.
  • Ytskikten ska vara slitstarka och lättskötta för att underlätta städningen. Tänk på att sprickor och dåliga fogar försvårar rengöringen.
  • Utforma lokalen så att god städbarhet uppnås.
  • Välj lokal med en rumshöjd på minst 2,4 meter, i förrådsutrymmen kan en takhöjd på 2,1 meter godtas.
  • För att minska infektionsrisken och begränsa risk för fukt, hälsoskadliga ämnen och dålig lukt bör lokalen ha ett uteluftsflöde på minst 7 liter/sekund per person som vistas i lokalen.
  • Lokalen ska ha god allmänbelysning.
  • Toaletter ska vara utrustade med varmt och kallt vatten samt flytande tvål och engångshanddukar.
  • Ventilerat städutrymme med utslagsvask samt rinnande varmt och kallt vatten. Det ska även finnas plats för förvaring av städutrustning.
  • Tillräckliga förrådsutrymmen för förbrukningsmateriel, redskap osv.
  • Soputrymme ska finnas i anslutning till lokalen.
  • En hygienlokal i anslutning till bostad eller annan verksamhet bör planeras så att varken bostaden eller hygienlokalen fungerar som genomgångsrum.
  • Lokalen bör inte användas till annan verksamhet än den avsedda.

Ytterligare krav på lokalens utformning och inredning kan ställas. Vilka krav som ställs är beroende på vilken typ av verksamhet du har samt verksamhetens omfattning. För mer information, se t ex Socialstyrelsens allmänna råd för lokaler för yrkesmässig hygienisk verksamhet, eller deras  handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Dessa innehåller bl a information och regler kring lokalens utformning och inredning. Det finns även vissa branschorgan som har gett ut regler och riktlinjer för sina respektive branscher. Titta om din bransch har gett ut några regler och riktlinjer.