blanketter

En installation av eldstad eller rökkanal kräver att du anmäler det. Detta gäller även om du byter eldstad och om du sätter in en kassett i en befintlig öppen spis. Anmälan lämnar du till bygg- och miljönämnden där den ska behandlas.

Till anmälan ska du lämna följande handlingar:

  • Blankett Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd. (Till blanketten -under Bygglov)
  • Planritning som redovisar eldstadens placering i fastigheten
  • Minst två fasadritningar som redovisar skorstenen med höjd från taket där skorstenen passerar. (Inlämnas vid installation av rökkanal.)
  • Fabrikat och typ på en miljögodkänd eldstad och rökkanal som ska installeras. (prestandadeklaration)

Du ska ha ett startbesked i din hand innan du får påbörja installationen av eldstaden.

  • När installationen är utförd ska en sotare kontrollera den. (Till blankett – avgift inspektion nyinstallation)
  • Sotaren utför ett besiktningsprotokoll som skickas till bygg- och miljönämnden.
  • När sotaren har godkänt din installation bör du omgående kontakta din handläggare. Därefter skriver nämnden ett slutbesked som skickas till berörd fastighetsägare och anläggningen får tas i bruk.

Sanktionsavgift

Om du installerar en eldstad utan att göra en anmälan eller påbörjar installationen innan du fått startbesked eller om du tar installationen i bruk innan slutbesked utfärdats så kan du drabbas av en sanktionsavgift.