Omsorg och stöd

Torsås kommun ska erbjuda vård, omsorg och serviceinsatser som bidrar till ett värdigt liv.