Arbetsmarknadsenheten

Vi erbjuder bland annat praktik, arbetsträning och jobbsökaraktiviteter. Syftet är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig.

Du kan praktisera/arbetsträna inom olika arbetsområden. Vi kan även hjälpa dig att hitta praktik utanför våra arbetsområden om du är intresserad av något annat. Du kan också höra av dig till oss om du är i behov av råd och stöd eller har frågor kopplade till jobbsökning eller studier.

Vi hjälper dig att se över ditt CV och personliga brev, erbjuder intervjuträning inför arbetsintervju samt ger dig tips och råd på hur du kan hitta lediga jobb. Vi erbjuder även råd och stöd via telefon och e-post dagligen om du har frågor gällande jobb och arbetsliv.

Om Integrationsenheten