Arbetsmarknadsenheten

Vi erbjuder bland annat praktik, arbetsträning och jobbsökaraktiviteter. Syftet är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig.

Du kan praktisera/arbetsträna inom olika arbetsområden. Vi kan även hjälpa dig att hitta praktik utanför våra arbetsområden om du är intresserad av något annat.

När du är hos oss kan du även validera dina kompetenser i bland annat butiksarbete, kundservice och bemötande, arbetsmiljö, medarbetarskap och arbetsmarknadskunskap.

Du kan också höra av dig till oss om du är i behov av råd och stöd eller har frågor kopplade till jobbsökning eller studier. För mer information om validering och vad du kan ta del av se Arbetsmarknadsenhetens tjänster.

Om Arbetslivscentrum

Om arbetsmarknadsenhetens arbetsområden
Om arbetsmarknadsenhetens tjänster
Om FSLA
Om RESA
Om Secondhandbutiken Vågen och Vågens tjänster

Om Integrationsenheten