Rätten till försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp med avsikt om att stödja dig till att bli självförsörjande.

Rätten till försörjningsstöd är inte ovillkorlig, du har själv det yttersta ansvaret för din situation och för att göra vad du kan för din försörjning.

Alla andra möjligheter till annan inkomst ska också vara uttömda innan försörjningsstöd kan bli aktuellt.

Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas generellt månadsvis för kommande månad.

För att socialtjänsten ska kunna bevilja ekonomisk hjälp måste du själv efter förmåga göra vad du kan för att försörja dig.

Arbetslöshet:

Om du är arbetslös behöver du vara anmäld på Arbetsförmedlingen från din första arbetslösa dag. Du behöver följa den planering som upprättas med din arbetsförmedlare och ta lämplig aktivitet med ersättning som du erbjuds.
Du behöver aktivt söka alla lediga arbeten som du har behörighet till, inom hela landet men särskilt inom pendlingsavstånd 1,5 timme enkel resa.
Du behöver kontrollera Arbetsförmedlingens Platsbank regelbundet för att inte riskera att missa söka ett arbete du har behörighet till. Med behörighet menas både arbeten du har särskild kompetens för och arbeten som inte kräver någon kompetens du saknar. Du måste ta lämpligt arbete som du erbjuds.

Sjukskrivning:

Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande enligt de krav som ställs på arbetslösa, eller är sjukskriven från pågående anställning/aktivitet, krävs läkarintyg över sjukskrivning.

Studier:

Försörjningsstöd beviljas normalt inte vid studier utan ska finansieras med studiemedel från CSN.
För att ha rätt till försörjningsstöd under sommaruppehåll krävs att man sökt sommarjobb aktivt under hela vårterminen som man kan redovisa.
För ungdomar under 21 år som studerar på gymnasiet är föräldrarna försörjningsskyldiga.

Inkomster:

Du behöver söka alla bidrag och ersättningar du har möjlighet att få, exempelvis från Försäkringskassan, A-kassan och ALFA-kassan.
Om du har sparade pengar behöver du använda dessa till din försörjning innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd.
Har du tillgångar ska dessa säljas för att därigenom bidra till din försörjning.

Gifta och sambos:

Om du är gift, registrerad partner eller sambo är ni försörjningsskyldiga för varandra och behöver göra en gemensam ansökan om försörjningsstöd. Vid separation ska du och din partner planera för hur ni ekonomiskt ska hantera separationen.
För att kunna söka försörjningsstöd som ensamstående måste ni vara folkbokförda på varsin adress och uppvisa kvitto på att avgiften för ansökan om äktenskapsskillnad är betald.
Om du har barn ansvarar du för att underhållsstöd fastställs.