Rätten till försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp med avsikt om att stödja dig till att bli självförsörjande. Rätten till försörjningsstöd är inte ovillkorlig, du har själv det yttersta ansvaret för din situation och för att göra vad du kan för din försörjning. Du måste se över alla andra möjligheter till annan inkomst innan försörjningsstöd kan bli aktuellt. För att socialtjänsten ska kunna bevilja ekonomisk hjälp måste du själv efter förmåga göra vad du kan för att försörja dig. Socialtjänsten prövar rätten individuellt och för kommande månad.

Arbetslöshet:

Om du är arbetslös behöver du vara anmäld på Arbetsförmedlingen från din första arbetslösa dag.

  • Du behöver följa den planering som du och din arbetsförmedlare upprättar och ta lämplig aktivitet med ersättning som du blir erbjuden.
  • Du ska aktivt söka alla de lediga arbeten som du har behörighet till, inom hela landet men särskilt inom pendlingsavstånd 1,5 timme enkel resa.
  • Du måste regelbundet gå in på Arbetsförmedlingens Platsbank för att inte riskera att missa söka ett arbete du har behörighet till. Det betyder: arbeten du har särskild kompetens för och arbeten som inte kräver någon kompetens du saknar. Om du blir erbjuden arbete, måste du ta det.

Sjukskrivning:

Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande enligt de krav som ställs på arbetslösa, eller är sjukskriven från pågående anställning/aktivitet, krävs läkarintyg över sjukskrivning.

Studier:

Socialtjänsten beviljar inte försörjningsstöd vid studier. Det ska ske via studiemedel från CSN.
För att ha rätt till försörjningsstöd under sommaruppehåll behöver du kunna visa att du har sökt sommarjobb aktivt under hela vårterminen.
För ungdomar under 21 år som studerar på gymnasiet är föräldrarna försörjningsskyldiga.

Inkomster:

Du behöver söka alla bidrag och ersättningar du har möjlighet att få, exempelvis från Försäkringskassan, A-kassan och ALFA-kassan.
Om du har sparade pengar behöver du använda dessa till din försörjning innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd.
Har du tillgångar ska du sälja dem för att därigenom bidra till din försörjning.

Gifta och sambos:

Om du är gift, registrerad partner eller sambo är ni försörjningsskyldiga för varandra. Då behöver ni göra en gemensam ansökan om försörjningsstöd. Vid separation ska du och din partner planera för hur ni ekonomiskt ska hantera separationen.
För att kunna söka försörjningsstöd som ensamstående måste ni vara folkbokförda på varsin adress. Ni behöver uppvisa kvitto på att avgiften för ansökan om äktenskapsskillnad är betald.
Om du har barn ansvarar du för att underhållsstöd fastställs.