Grundskola, Torskolan 7-9

Torskolan är en nybyggd högstadieskola som invigdes den 19 augusti 2017. Skolan ligger i centrala Torsås. På skolan går ca 240 elever och personalen som arbetar på skolan är ca 30 personer.

För närvarande finns det 3 klasser i varje årskurs med elever i åk 7-9. Varje elev har en egen mentor. För åk 7 är det Anders Lindahl, för  åk 8 är det Anna Lundgren och för åk 9 är det Christer Kraft. Mentorerna hjälper eleverna med studieplanering, struktur av skolgången och att utvecklas inför framtida utmaningar.  Eleverna har minst ett samtal med mentorn per vecka.

Vi är en “en till en” skola, vilket innebär att alla elever har en egen digital enhet (Chromebook) där mycket av undervisningen är digital.

 Rum / plats

 Telefonnummer

 Arbetsrum 1 – So, prakt. Est.

 0486- 334 69

 Arbetsrum 2 – Språk

 0486-334 70

 Arbetsrum 3 – Ma/No

 0486-334 71

 Trä- och metallslöjd

 0486-334 73

 Skolmatsal

 0486-334 83

 Fritidsgård åk 7-9

 0486-334 80, 0486-334 84, 0761-343876