Grundskola, Torskolan 7-9

Torskolan är en nybyggd högstadieskola som invigdes den 19 augusti 2017. Skolan ligger i centrala Torsås. På skolan går ca 240 elever och personalen som arbetar på skolan är ca 30 personer.

För närvarande finns det 3 klasser i varje årskurs med elever i åk 7-9. Varje elev har en egen mentor. För åk 7 är det Anders Lindahl, för  åk 8 är det Anna Lundgren och för åk 9 är det Christer Kraft. Mentorerna hjälper eleverna med studieplanering, struktur av skolgången och att utvecklas inför framtida utmaningar.  Eleverna har minst ett samtal med mentorn per vecka.

Vi är en “en till en” skola, vilket innebär att alla elever har en egen digital enhet (Chromebook) där mycket av undervisningen är digital.

 Rum / plats  Telefonnummer
 Arbetsrum 1 – So, prakt. Est.  0486- 334 69
 Arbetsrum 2 – Språk  0486-334 70
 Arbetsrum 3 – Ma/No  0486-334 71
 Trä- och metallslöjd  0486-334 73
 Skolmatsal  0486-334 83
 Fritidsgård åk 7-9  0486-334 80, 0486-334 84, 0761-343876