Grundskola, Torskolan 7-9

Torskolan är en högstadieskola som invigdes den 19 augusti 2017. Skolan ligger i centrala Torsås. På skolan går ca 240 elever och personalen som arbetar på skolan är ca 30 personer.

För närvarande finns det 3 klasser i varje årskurs med elever i åk 7-9. Varje elev har en egen mentor som hjälper eleverna med studieplanering, struktur av skolgången och att utvecklas inför framtida utmaningar.  Eleverna har minst ett samtal med mentorn per vecka.

Vi är en ”en till en” skola, vilket innebär att alla elever har en egen digital enhet (Chromebook) där mycket av undervisningen är digital.

 

 Rum / plats

 Telefonnummer

 Mentor åk 7 b och åk 8 Anna Lundgren  010-35 33 468
 Mentor åk 9                Gustav Hagström   010-35 33 467
 Mentor  åk  7 a och 7 c Anette Eriksson  010- 35 33 466
 Arbetsrum 1 – So, prakt. Est.  010-35 33 469
 Arbetsrum 2 – Språk  010-35 33 470
 Arbetsrum 3 – Ma/No  010- 35 33 471
 Skolmatsal  010-35 33 483
Fritidsgård åk 7-9 010-35 33 384
 Frånvaro-/sjukanmälan via Quiculum