Grundskola, Torskolan 7-9

Torskolan är en högstadieskola som invigdes den 19 augusti 2017. Skolan ligger i centrala Torsås. På skolan går ca 240 elever och personalen som arbetar på skolan är ca 30 personer.

För närvarande finns det 3 klasser i varje årskurs med elever i åk 7-9. Varje elev har en egen mentor som hjälper eleverna med studieplanering, struktur av skolgången och att utvecklas inför framtida utmaningar.  Eleverna har minst ett samtal med mentorn per vecka.

Vi är en ”en till en” skola, vilket innebär att alla elever har en egen digital enhet (Chromebook) där mycket av undervisningen är digital.

 Rum / plats

 Telefonnummer

 Mentor åk 7 – Anna Lundgren  0486-334 68
 Mentor åk 8 – Gustav Hagström   0486-334 67
 Arbetsrum 1 – So, prakt. Est.  0486- 334 69 (ej inkopplad ht-22)
 Arbetsrum 2 – Språk  0486-334 70 (ej inkopplad ht-22)
 Arbetsrum 3 – Ma/No  0486-334 71 (ej inkopplad ht-22)
 Skolmatsal  0486-334 83
 Fritidsgård åk 7-9  0486-333 84        (334 80 ej inkopplad ht-22)
 Frånvaro-/sjukanmälan via Quiculum