Stöd för äldre och anhörig

Vi vill att du som äldre ska må bra och få det stöd som du kan tänkas att behöva. Kommunen erbjuder därför olika typer av insatser som kan underlätta livet för dig i din vardag. Vilket stöd behöver du?

Du som är i behov av stöd kan ansöka om både enklare och tyngre insatser, som trygghetslarm, städ, personlig hygien eller ledsagning. Det finns även stöd och avlastningsinsatser för dig som är nära anhörig. För att ansöka om stöd ska du kontakta en biståndshandläggare som avgör vilka insatser som du kan tillgå.

Avlösning och stöd för anhöriga

När man vårdar en anhörig är det lätt att glömma bort sig själv eller inte få någon egen tid. Samtidigt är det mycket viktigt att du som vårdar får egen stimulans, för att du ska kunna orka hjälpa till. Ibland kan du behöva råd och information, hjälp med att lösa problem som har uppstått eller bara vara för dig själv utan ansvar, om så bara för en liten stund.

Dagverksamhet Träffpunkter

På dagverksamheterna finns det möjlighet att träffa vänner, fika, umgås och få social samvaro tillsammans. Det finns även stimulerande aktiviteter som är anpassade efter den egna förmågan. I kommunen finns dagverksamhet i Torsås och Söderåkra

Hemtjänst

Hemtjänst innebär olika former av personlig omvårdnad, som hjälp med personlig hygien eller förflyttning och praktisk hjälp med tvätt, städ och inköp.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är ett tillfälligt boende för dig som behöver personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå ingår.

Ledsagarservice

Ledsagning är en personlig service, anpassad efter dina individuella behov. En ledsagare följer med dig som vill komma ut och vara med i samhället, men som inte kan klara det på egen hand.

Beställning av ledsagare görs till planeringen via mail/telefon, så snart information finns kring ledsagningsbehovet, dock senast 5 arbetsdagar innan det ska utföras. Vid akuta besök till hälso- och sjukvårdsinrättning måste detta meddelas till planeringen så snart det är möjligt. För mer information kring hur insatsen ledsagarservice fungerar eller beställs kontakta planeringen.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig med behov där det inte är möjligt att planera insatser i förväg.

Matdistribution

Du som av olika skäl inte själv kan laga din mat kan då få lunch levererad till dig i hemmet.

Särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform där det finns personal dygnet runt. På varje boende finns en patientansvarig sjuksköterska, dock finns inte sjuksköterskan på plats dygnet runt.

Ansöka om stöd

Om du vill ansöka om stöd ska du kontakta någon av våra biståndshandläggare.