Faderskap, föräldraskap

Från den 1 januari 2022 öppnar Skatteverket möjligheten för dig att bekräfta ditt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige registerar detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt för föräldrarna att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Länk e-tjänsten via kommunens lista över e-tjänster:

Mer information från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Om det uppstår tveksamheter om vem som är barnets fader, finns möjligheter att göra DNA-test. Socialförvaltningen genomför och bekostar det. I vissa sällsynta fall fastställes faderskapet genom en dom i tingsrätten.

Det kan också inträffa att socialförvaltningen lägger ned en påbörjad faderskapsutredning, om det exempelvis inte går att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömning.

Fastställande av faderskap görs av socialsekreterare, socialförvaltningen.