Faderskap, föräldraskap

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst via Skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.
Länk till e-tjänst (extern länk till Skatteverket).

Länk e-tjänsten via kommunens lista över e-tjänster:
Till e-tjänster

Mer information från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Bekräftelse av föräldraskap mm. (extern länk till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd)

Om det uppstår tveksamheter om vem som är barnets fader, finns möjligheter att göra DNA-test som genomförs och bekostas genom socialförvaltningen. I vissa sällsynta fall fastställes faderskapet genom en dom i tingsrätten.

Det kan också inträffa att socialförvaltningen lägger ned en påbörjad faderskapsutredning, om det exempelvis inte går att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömning.

Fastställande av faderskap görs av socialsekreterare, socialförvaltningen.