Information om giftiga svampar

Det har under de senaste åren förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar har Giftinformationscentralen tagit fram information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål.

De farligaste giftsvamparna i Sverige

 • Röd flugsvamp
 • Brun flugsvamp
 • Panterflugsvamp
 • Vit flugsvamp
 • Lömsk flugsvamp
 • Toppig giftspindling
 • Stenmurkla

Giftets verkan och symtom

Alla dessa svampar innehåller gift som stör nervsystemet. Yrsel, förvirring, oro, sänkt medvetande och kramper kan uppkomma. Ibland även illamående och kräkningar.

Att tänka på när du plockar svamp

 • Plocka inga svampar som liknar dem i broschyren!
 • Ta bara svampar som du säkert känner igen!
 • Provsmaka inte! Även giftig svamp kan smaka gott!
 • Låt endast svampkunnig vuxen rensa svampen!
 • Skaffa en modern svampbok!

Information vid misstänkt förgiftning

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall. www.gic.se

Hur lär du dig mer om svamp ?