Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens ekonomiska ställning och verksamhet vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur den finansieras och hur den ekonomiska ställningen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom kommunens egen verksamhet även den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund och bolagsform.

Senast i april efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige.

Årsredovisningen ges ut i en oavkortad version och en förenklad version till kommunens medborgare.