Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens ekonomiska ställning och verksamhet vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats och hur den ekonomiska ställningen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom kommunens egen verksamhet även den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund och bolagsform.

Senast i april efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige.

Årsredovisningen ges ut i en oavkortad version och en förenklad version till kommunens medborgare.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015