Enskilda vägar

Torsås kommun ansvarar för cirka 30 mil enskilda vägar. Kommunen har avtal mot Svevia AB som utför både planerade och akut underhåll av vägarna.

Har ni problem med just er väg kan ni anmäla detta direkt till Svevia AB, se kontaktuppgifter till höger.

Vid frågor kontakta:

Mari Oskarsson
Gata/parkchef
Tel: 010-35 33 214

Benny Rosenqvist
tf. Förvaltningschef
Tel: 010-35 33 234