Markförsäljning och planerade bostadsexploateringar

Det är en stor efterfrågan på tomter för både nya bostäder och verksamheter i kommunen just nu, vilket är väldigt roligt. Några spännande projekt som pågår just nu:

Torsås, Torshammar– Torsås bostads AB bygger nya 15 nya marklägenheter som färdigställdes i april 2022.

Torsås, Torshammar -Kommunen har sålt mark till ytterligare en exploatör som vill uppföra flerbostadshus i området.

Bergkvara, Kyrkogatan – Kommunen har sålt mark till en exploatör som vill uppföra nya bostäder.

Söderåkra/Övraby, Malörtvägen– Kommunen har skrivit köpeavtal med en exploatör som vill bygga nya bostäder.

Utöver detta finns fler intressanta initiativ där privata markägare tillsammans med exploatörer undersöker möjligheter att uppföra nya bostäder på olika platser i kommunen.

De olika projekten har kommit olika långt. Processen från köpekontrakt till byggnation kan ta ca 1-2 år och kan se olika ut beroende av omständigheterna. Faktorer som just nu påverkar planer på byggnation är osäkerheter med anledning av pandemin, det säkerhetspolitiska läget i Europa, material- och bränslepriser mm.

Kommunens lediga tomter för verksamheter och bostäder finns här.