Skyddsrum

Länsstyrelsen är den myndighet som har det högsta ansvaret för planeringen av det civila försvaret i länet.

Vad gäller för skyddsrum?

Skyddsrum finns till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig mot stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Det är MSB som hanterar frågan om skyddsrum men det är fastighetsägaren som är skyldig att underhålla skyddsrummet (och den utrustning som i vissa fall hör till).

Vart tionde år ska alla skyddsrum besiktigas och för detta ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också register håller alla rummen. Om utrymmet är mycket gammalt, över 50 år, kan fastighetsägaren ansöka till myndigheten om att rummet inte längre ska klassas som skyddsrum. Om det beviljas försvinner också alla krav som dittills gällt.

Det skyddsrum som finns i Torsås kommun är i ett gott skick.
Den korrekta adressen till skyddsrummet är: Allfargatan 38.

Frågor och svar om skyddsrum i Torsås kommun

Varför har kommunen bara ett skyddsrum?

Det finns tusentals skyddsrum i Sverige sedan Kalla kriget. Skyddsrummen planerades då utifrån vad som kunde tänkas vara viktiga strategiska mål. Kommunen bygger inte skyddsrum.

Vem sköter tillsynen av skyddsrummet?

Planering av skyddsrums placering är statens uppgift, men det är ägaren till fastigheten där skyddsrummet finns ska hålla detta i god kondition. I Torsås kommun finns ett skyddsrum, vilket är inspekterat och redo.

Var ligger skyddsrummet?

Allfargatan 38

Vad gäller för skyddsrum?

Ta med mat och vatten och varma kläder.
Inga husdjur får medföras.
Inga vapen får medföras.