Skyddsrum

Länsstyrelsen är den myndighet som har det högsta ansvaret för planeringen av det civila försvaret i länet.

Skyddsrum finns till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig mot stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Det är MSB som hanterar frågan om skyddsrum men det är fastighetsägaren som är skyldig att underhålla skyddsrummet (och den utrustning som i vissa fall hör till).

Vart tionde år ska alla skyddsrum besiktigas och för detta ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också register håller alla rummen. Om utrymmet är mycket gammalt, över 50 år, kan fastighetsägaren ansöka till myndigheten om att rummet inte längre ska klassas som skyddsrum. Om det beviljas försvinner också alla krav som dittills gällt.

Det skyddsrum som finns i Torsås kommun är i ett gott skick.
Den korrekta adressen till skyddsrummet är: Allfargatan 38.

Till Skyddsrumskartan (extern länk, via MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Till frågor och svar om skyddsrum (extern sida MSB)