När kan jag gå till jobbet? Information om hur du ska tänka. Läs mer ›

Skyddsrum

Planeringen för det civila försvaret har återupptagits hos länsstyrelser och berörda statliga myndigheter där skyddsrum utgör en del av det civila försvaret.

Länsstyrelsen är den myndighet som har det högsta ansvaret för planeringen av det civila försvaret i länet. Länsstyrelserna kommer att ställa krav på kommunerna att utföra en rad åtgärder för att förbättra det civila försvaret. Under 2017 kommer myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att konkretisera för länsstyrelserna vilka krav som ska ställas på kommunerna varefter arbetet med det civila försvaret kommer att fortsätta.

Skyddsrum finns till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig mot stridsmedel som kan tänkas komma till användning.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att underhålla skyddsrummet (och den utrustning som i vissa fall hör till).

Vart tionde år ska alla skyddsrum besiktigas och för detta ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också register håller alla rummen. Om utrymmet är mycket gammalt, över 50 år, kan fastighetsägaren ansöka till myndigheten om att rummet inte längre ska klassas som skyddsrum. Om det beviljas försvinner också alla krav som dittills gällt.