Medling vid brott

Medlingsverksamheten i Torsås kommun bedrivs av socialförvaltningen.

Vad är medling?

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet.

Mötet sker på en neutral plats och leds av en opartisk person (medlaren). Mötet ger båda parter möjlighet att prata om händelsen. Den som begått brottet får chans att ställa till rätta, och den som blivit utsatt får en chans att berätta om sina upplevelser och vilka konsekvenser det fått. Parterna får också chans att prata om hur de ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Parterna kan ha med sig vårdnadshavare eller någon annan stödperson till medlingsmötet om det känns jobbigt att delta själv. Stödpersonernas uppgift är att sitta med, inte att delta aktivt i medlingssamtalet.

Medling är ett komplement till den vanliga rättsprocessen och ger de inblandade en möjlighet till ett ”mänskligt” möte som inte myndigheter eller en domstol kan erbjuda.

Medling används vid många typer av brott som till exempel egendoms-, vålds- och misshandelsbrott. Den erbjuds i ärenden där unga personer under 21 år begått brott.

Varför är medling bra för dig som begått brott?

Du får chans att ställa till rätta det du gjort, att be om ursäkt och kanske skriva ett avtal om gottgörelse. Du får chans att förklara din sida av händelsen. Genom att delta vid medlingen och möta brottsoffret visar du mod.

Varför är medling bra för dig som blivit utsatt för brott?

Du får ett ansikte på den som utsatt dig för brottet, och du kanske kan få svar på dina frågor kring händelsen. Att bli utsatt för brott rör upp många känslor till exempel rädsla, otrygghet, hämndkänslor. Forskning visar att den brottsutsatte mår betydligt bättre efter en medling, det är ett bra sätt att bearbeta händelsen och lämna den bakom sig.

Vart vänder jag mig?

Ungdomar och föräldrar är välkomna att kontakta oss, ingen remiss krävs.
Vi arbetar under sekretess och kontakten med oss är kostnadsfri.

Du vänder dig i första hand till växeln för att bli kopplad till tjänsteman