Kultur

Kultur är att uppleva och kultur är att skapa själv. Ett varierat utbud av kulturyttringar inspirerar till eget skapande, ger stimulans och ökat välbefinnande.

Verksamheten hos föreningar och Byalag utgör det viktigaste bidraget till ett levande kulturliv och till bevarandet av ett rikt kulturarv. Kommunen ger bidrag och samarbetar med föreningar och studieförbund samt arrangerar egna program ofta med biblioteket som bas.
Upplev, skapa och påverka kulturutbudet – få Torsås att bli en ännu mer tilldragande kommun!
Vartannat år delas Kulturpriset ut till någon/några i kommunen.
Läs mer om Kulturpriset

Mer under fliken Kultur

Information om Bio och Folkets hus
Information om konst i Torsås kommun
Information om kulturbidrag
Information om Kulturmagasinet
Information om Kulturskolan Stage4you
Information om Olssonska gården och Slöjdhuset
Information om Revy och showskola
Information om Sjöfartsmuséet
Information om Slöjdriket/Slöjdhuset
Information om studieförbund
Information om Torsås teaterförening

Behov av bidrag och stöd?

Till mer information om bidrag och stöd för föreningar