Korttidsvistelse, växelvård och avlastning

Socialtjänsten beviljar korttidsvistelse för personer som tillfälligt är i behov av särskilt boende, till exempel efter en sjukhusvistelse eller vid tillfällig försämring av hälsan.

Korttidsvistelse kan innebära rekreation, ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Socialtjänsten kan bevilja växelvård för personer som vårdas av anhörig, för att du som vårdar kan behöva stöd och avlastning. Växelvård innebär att man växelvis vistas hemma respektive på ett korttidsboende.

Adress:
Söderåkra
Solgläntan/Vallmon
Stommagatan 4
Tfn: 010-35 33 952

Ansökan görs via biståndshandläggare.