Korttidsvistelse, växelvård och avlastning

Korttidsvistelse kan beviljas för personer som tillfälligt är i behov av särskilt boende, till exempel efter en sjukhusvistelse eller vid tillfällig försämring av hälsan.

Korttidsvistelse kan innebära rekreation, ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen. Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer.

Växelvård kan beviljas för personer som vårdas av anhörig för att den som vårdar behöver stöd/avlastning. Växelvård innebär att man växelvis vistas hemma respektive på ett korttidsboende.

Adress:
Söderåkra
Solgläntan/Vallmon
Stommagatan 4
Tfn: 0486-339 52

OBS! Från och med den 24 april 2023 byter Torsås kommunkoncern telefonnummer till 010 – 35 33 100. Istället för 0486 – får alla nummer 010 – 35 framför sig.
Exempel: 010-35 33 123.
Läs mer på www.torsas.se/010

Ansökan görs via biståndshandläggare.