Bygg- och miljöförvaltningen

Från 1 januari 2023 byter samhällsbyggnadsförvaltningen namn till bygg- och miljöförvaltningen. Förvaltningen har ansvar för att lagstiftningen följs enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen samt den lagstiftning som knyter an till dessa lagar. Chefer hittar du till höger om du surfar via dator och i listan nedan om du surfar via mobil. Sidan är under omarbetning.

Så här är förvaltningen organiserad (från 1 januari)

Miljö- och hälsa
Bygg och bygglov
Natur- och vattenvård

>Till sidan för felanmälan
>Till sidan för kontaktsök

Bygg och miljöförvaltningen

Chef: Hanna Gustafsson
Bygg- och miljöförvaltningens uppdrag är att arbeta för en hållbar samhällsutveckling i kommunen. Förvaltningen har byggnadsinspektörer som hanterar ärenden gällande bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning. Miljöinspektörerna arbetar med tillsyn och hantering av ärenden inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Förvaltningen arbetar även med olika miljöförbättrande vatten- och naturvårdsåtgärder runt om i kommunen.