LONA – Lokala naturvårdssatsningen, pågående projekt

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Just nu pågår ett antal LONA projekt både med Kommunen, ideella föreningar och privatpersoner som genomförare.
Nedan ser ni pågående LONA projekt.

Projektnamn Sammafattning projektet Start – slutredovisas senast Ansvarig genomförare
Magasinering och fördröjning Vattenhållande åtgärder vid Ödet, samt 2 dagvattenåtgärder 2018-2024 Torsås kommun
Restaurering av våtmarker Restaurering av en våtmark, anläggande av ny våtmark samt framtagande av informationsskylt 2018-2023 Torsås Kustmiljögrupp, ideell förening
Våtmark Fastlycke Anläggande av vattenhållande åtgärd 2022-2024 Privatperson
Våtmark Törnemåla Anläggande av vattenhållande åtgärd. 2022-2024 Privatperson
Återväta Hallasjö Framtagande av underlag för att genomföra vattenhållande åtgärder. 2022-2024 Hallasjö Vägförening, ideell förening
Pollineringsprojekt Åtgärder för att skapa/gynna insekter och bin. Skapa fler 2022-2024 Torsås kommun
Blå-grön plan med naturbaserade lösningar Framtagande av en blågrön plan för naturbaserade lösningar för dagvattenahantering i tätorterna. 2022-2022 Torsås kommun
Våtmark Skällenäs Anläggande av vattenhållande åtgärd 2022-2024 Privatperson
Åtgärder för att återväta Hallasjö Anläggande av vattenhållande åtgärder 2022-2025 Hallasjö Vägförening, ideell förening