LONA – Lokala naturvårdssatsningen, pågående projekt

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Just nu pågår ett antal LONA projekt både med Kommunen, ideella föreningar och privatpersoner som genomförare.
Nedan ser ni pågående LONA projekt.

Projektnamn Sammanfattning projektet Start – slutredovisas senast Ansvarig genomförare
Återväta Hallasjö Framtagande av underlag för att genomföra vattenhållande åtgärder. 2022-2025 Hallasjö Vägförening, ideell förening
Pollineringsprojekt Åtgärder för att skapa/gynna insekter och bin. Skapa fler 2022-2024 Torsås kommun
Blå-grön plan med naturbaserade lösningar Framtagande av en blågrön plan för naturbaserade lösningar för dagvattenahantering i tätorterna. 2022-2023 Torsås kommun
Våtmark Skällenäs Anläggande av vattenhållande åtgärd 2022-2024 Privatperson
Åtgärder för att återväta Hallasjö Anläggande av vattenhållande åtgärder 2022-2025 Hallasjö Vägförening, ideell förening