Registrera din brunn

Nu kan du som brunnsägare ge din brunn ett bättre skydd genom att registrera den i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register för att identifiera olika typer av brunnar inom ett område. Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt webbformulär.
Till formuläret Registrera din brunn i Brunnsarkivet (extern länk)

Det finns många fördelar med att registrera din brunn i Brunnsarkivet:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn ökar, till exempel om det inträffar en miljöolycka i området.
  • Genom att du registrerar din brunn bidrar du till att vi får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Är din brunn redan registrerad?

Om din brunn redan är registrerad kan du kontrollera att informationen stämmer. Om något är fel eller om du har kompletterande information kan du använda samma formulär som ovan.
Till kartan för registrerade brunnar (extern länk)