Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskoleverksamheten, barnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, träningsskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret samt den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Bildningsnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor.

Bildningsnämnden för Torsås kommun 2019 – 2022

Ordinarie                                                          Ersättare

S Sören Bondesson                                         S Maja Heller
soren.bondesson@torsas.se                         maja.heller@torsas.se
0705-520 145

S Jill Jonsson                                                  M Anders Palmér
Jill.jonsson@torsas.se                                  anders.palmer@torsas.se
0706-069 673

S Susanne Rosén                                            V Hans Gustafsson
susanne.rosen@torsas.se                             hans_gustafsson@torsas.se
0708-694 739                                                 0707-336 635

KD Claes Bothén                                            M Marie Palm
claes.bothen@torsas.se                                marie.palm@torsas.se

L Elsa Jannert                                                L Cecilia Dalberg
elsa.jannert@torsas.se                                 cecilia.dalberg@torsas.se
0706-816 756

C Eva-Kristina Berg                                     C Roger Isberg
eva-kristina.berg@torsas.se                       Roger.isberg@torsas.se
0738-351 441                                                 0706-031 138

C Bengt Lennartsson                                   C Malin Mårtensson
bengt.lennartsson@torsas.se                     malin.martensson@torsas.se
0739-096 764                                                0762-215 353

SD Janita Kirchberg                                     SD Maria Petersson
janita.kirchberg@torsas.se                         maria.petersson@torsas.se
0733-407 603

SD Eva Axelsson                                           SD Melker Lyth
eva.axelsson@torsas.se                               Melker.lyth@torsas.se
0707-343 537                                                0730-310 729

Ordförande: Sören Bondesson, S
1:e vice ordförande: Elsa Jannert, L
2:e vice ordförande: Eva-Kristina Berg, C