Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Möten, kungörelser och protokoll

Allt material från 2018  och framåt finns nu samlat i vårt digitala diarium.

I Torsås kommuns diarier hittar du:

  • Ärenden och handlingar
  • Dagens post
  • Veckans post
  • Handlingar, kallelser och protokoll till nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden

OBS! Handlingar som innehåller sekretess eller personuppgifter visas inte.

Kallelser och handlingar inför nämndernas sammanträden finns även att få tag på hos respektive förvaltning. Äldre protokoll hittar du här.