Om coronaläget. Kollegorna på gata/park kör ut mat för hemtjänsten Läs mer ›

Pressbilder

Här finns pressbilder på några av våra medarbetare. Bilderna får användas i seriösa sammanhang. Tänk på att upphovsrätten till bilderna tillhör Torsås kommun. Skriv alltså gärna Bild: Torsås kommun, som hänvisning när du använder bilden. Vill du ha bilderna i högupplöst format, så finns de att ladda ner via länkarna.

Kommunledningskontoret


Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordf (S)

Håkan Petersson, kommunchef

Sofie Nyström, kommunutvecklare

Anneli Ekström,
personalchef
Thomas Danielsson, ekonomichef

Förvaltningschefer

Fredrik Frisell, teknik- och fastighets-förvaltningen

Chatarina Holmberg, samhällsbyggnads-förvaltningen