Människohandel och sex mot ersättning

Befinner du dig i en akut situation ska du ringa 112

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att bistå brottsutsatta.

Sex mot ersättning och prostitution kan innebära att en person har sex i utbyte mot pengar, droger eller andra saker. Det är inte olagligt att ha sex mot ersättning, men det är olagligt att köpa sexuella tjänster. Den som har sex mot ersättning kan vara utsatt för våld eller ha andra svårigheter.

Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, denna ska bistå myndigheter med stöd vid ärenden som rör människohandelsärenden och/eller sex mot ersättning. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot prostitution.

För att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun gå in på https://www.nmtsverige.se/om-oss/regionkoordinatorer