Skyltar med #torsåssurrar och fjäril

Kommunen  har valt att använda skyltar som tydliga symboler för naturvård och pollinatörer. Vi har valt att inte ha några informationsskyltar i områdena utan vi önskar att #torsåssurrar och fjärilarna ska bli ett trevligt inslag och symbolik liksom en installation som visar att här håller vi på med en omställning som gynnar vilda pollinatörer. Då omställning tar tid vill vi ha skyltar som över tid blir vackrare. Det tror vi att dessa skyltar kommer att bli.

Fjärilen är lätt att känna igen, den är en av våra viktiga insekter och är en aktiv pollinatör. Det är bara ett fel på fjärilen, den surrar inte. Men de gör många insekter så vi tycker att det var lite roligt att använda oss av #torsåssurrar. Då många insekter ofta surrar men också att du som kommuninvånare vill surra om pollinerare och vilka möjligheter som finns eller kanske budbärare till någon som inte vet det du vet om pollinatörer.

Länge fram hoppas vi på att #torsåsurrar och fjärilarna blir ett begrepp för åtgärder som gynnar vår miljö.

Gör du något i din trädgård? Tveka inta att ta en bild och använd #torsåssurrar så sprider vi vårt budskap 🙂