#torsåssurrar

Pollineringsprojekt
Visste du att det bara krävs två saker för att ett bi ska trivas?
Någonstans att äta och någonstans att bo. Detta vill Torsås kommun hjälpa till med i vårt LONA-projekt som pågår till 2024-12-31.

Pollinering
Genom att ta bort några av alla våra välklippta gräsmattor, hårdgjorda ytor och främmade växter i kommunen så hjälper vi insekterna att skapa bostad, mat och ta bort några av de hot som missgynnar dem. Planen är att vi får fler boende och arbetande insekter som i sin tur ger oss mat på bordet när de pollinerat den mat vi äter.

Kommunen jobbar bland annat med att:

  • skapa fler blomsterängar med vilda blommor på kommunens mark
  • inspirera, informera och engagera kommuninvånarna hur de själva kan göra det bättre för bland annat bin och humlor hemma på sin egen tomt
  • samverka med företag och föreningar för att se om det går att skapa blomsterängar istället för gräsmattor på utvalda platser.

Du kan följa projektet på Instagram #torsåssurrar och Facebook där kommunen berättar om arbetet, och matnyttig information om enkla åtgärder som man kan göra själv.

Mer information: