Senaste om coronahanteringen i Torsås kommun Läs mer ›

Bygga, ändra och riva

Samhällsbyggandsförvaltningen samarbetar med webbportalen mittbygge. På mittbygge.se hittar du all information du behöver inför ett ärende samt att lämna in ditt ärende digitalt, klicka på bilden mittbygge så kommer du till portalen.

Varför krävs det lov eller anmälan?

Bygglov och andra tillstånd finns för att skydda vår hälsa och miljö. En byggåtgärd som du gör kommer att finnas kvar under en lång tid och kan komma att beröra många människor. Byggets utformning ska passa in i omgivningen. Vi vill ha trygga miljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning. Att utryckningsfordon ska komma fram, hur vattenförsörjningen ordnas, hushållning med energi och tillgängligheten för funktionsnedsatta är också viktiga frågor. Allt detta granskar bygghandläggaren vid en ansökan/anmälan.

Vid byggnation vid vatten kan det krävas strandskydd. Syftet med strandskyddet är att bevara stränderna för allmänhetens friluftsliv men även till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.