Frågor om utbildning och förskola

 • Finns det möjlighet till förtur i förskolekön?

  Barn och familjer med särskilda behov kan få förtur. Kontakta då rektor för ditt område.

 • Finns det någon öppen förskola?

  Ja i Torsås samhälle finns en öppen förskola. Den ligger i samma hus som familjecentralen (röd byggnad vid Torskolan) öppet måndag, onsdag, torsdag och fredag. Läs mer under fliken Öppen förskola.

 • Får jag ha kvar platsen på fritidshemmet när jag är arbetslös/föräldraledig ?

  Nej, du får inte ha kvar platsen. Du har rätt till ny placering så fort du börjar arbeta/studera igen.

 • Får jag ha kvar platsen på förskolan när jag är arbetslös eller föräldraledig?

  Ja ditt barn har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka. Måndag-fredag kl 08.15-11.15, eller tisdag-torsdag 08.30-13.30.

 • Hur arbetar ni med läroplanen i förskolan ?

  Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samabete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

 • Kan jag besöka de förskolor som jag är intresserad av?

  Kontakta alltid rektor om du vill besöka den förskola du är intresserad av.

 • När får jag besked om förskoleplats?

  Vi kan inte ge exakt besked om när ditt barn får plats. Ett erbjudande skickas ut via webben, (du får ett mail) där får du acceptera plats eller tacka nej till plats. Erbjudande skickas så snart det finns plats ledig. I augusti månad sker inskolning i regel från v 33.
  Om plats erbjuds under våren sker inskolning efter trettonhelgen ca 11 januari. Tänk på att det är 14 dagars inskolning.

 • När kan jag ställa mitt barn i förskole kö?

  Vi rekommenderar att du ansöker så snart ditt barn är fött. Är det många som önskar samma plats, placeras barnen i kö utifrån det datum ni lagt in detta i IST förskole- fritidshemswebben. Kommunen är skyldig att erbjuda plats inom 3-4 månader efter det datum du lagt in detta i webben. Här lägger du även in inkomst. Upphör behovet av förskole/fritidsplacering säger du även upp platsen i förskole- fritidswebben. (det är 2 månaders uppsägningstid, som du då får erlägga avgift för)

 • När kan jag ställa mitt barn i kö?

  Vi rekommenderar att du ansöker så snart ditt barn är fött. Är det många som önskar samma plats, placeras barnen i kö utifrån det datum bildningsförvaltningen tagit emot ansökningarna. Kommunen är skyldiga att erbjuda plats inom 3-4 månader efter inkommen ansökan. Du använder förskole och fritidswebben när du ansöker om plats, lägger in inkomst mm.

 • Vad gäller vid allergi/sjukdom på förskolan?

  Rör det sig om mat allergi, lagas speciell mat. Lämna läkarintyg till berörd förskola/kök. Läkarintyg krävs också vid andra allergier/sjukdomar.

 • Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats i förskolan?

  Om du tackar nej till erbjuden plats för att invända placering på önskat alternativ, kan vi inte garantera när plats kan erbjudas.

 • Vad menas med allmän förskola?

  Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har det rätt att delta i allmän förskola, 15 tim/vecka. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar inte lovdagar/studiedagar. Just nu är tiderna måndag-fredag kl 08.15-11.15, eller tisdag-torsdag 08.30-13.30.

 • Vad ska jag betala för min plats i förskola/fritidshem?

  Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Avgiften betalas 12 månader/år. Mer information finns att läsa i Maxtaxa och regler