Skolkulturplan

Skolkulturplan för förskola och grundskola i Torsås kommun

Skolkulturplanen  utgår från ”Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län”, som är framtagen på uppdrag av dåvarande Regionförbundets kulturberedning och antagen av Regionförbundets styrelse 2013-11-22.

Barn och unga är en prioriterad grupp såväl i det regionala som kommunala utvecklingsarbetet.

Alla barn och elever i Torsås kommun ska ha lika möjlighet att möta och delta i kultur i olika former. Kulturen ska gå som en ”röd tråd” och integreras i skolans arbete.

Läs mer om Skolkulturplan 2020