Skolkulturplan 2023

Skolkulturplan för förskolan och grundskolan i Torsås kommun

Skolkulturplanen i Torsås kommun utgår från ”Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län”, som är framtagen på uppdrag av dåvarande Regionförbundets kulturberedning och antagen av Regionförbundets styrelse 2013-11-22.

Barn och unga är en prioriterad grupp såväl i det regionala som kommunala utvecklingsarbetet.
Alla barn och elever i Torsås kommun ska ha lika möjlighet att möta och delta i kultur i olika
former. Kulturen ska gå som en ”röd tråd” och integreras i skolans arbete.