Hundar som stör

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap hållas och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Trots detta kan det uppstå situationer som verkar störande på grund av djurhållningen.

Att tänka på för hundägare

Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om du är vållande eller inte. Om någon öppnar grinden till din tomt och släpper ut din hund och hunden orsakar en trafikolycka är det du som hundägare som blir ersättningsskyldig. Var noga med att du har en ansvarförsäkring. Ofta ingår det i hemförsäkringen men det är bäst att kolla innan något händer.

Ägaren till en aggressiv hund kan bli ålagd av polisen att till exempel sätta munkorg på hunden. Som ansvarsfull hundägare tar du alltid upp föroreningar efter din hund inom tätbebyggt område och på annan plats där många personer vistas.

Vad gäller?

Hundar som skäller eller förorenar kan vara en störning/olägenhet. Den störning som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Störningen eller olägenheten kan inte vara tillfällig eller liten. Under dagtid kan man inte begära att hundar ska vara helt tysta. Om hunden skäller så att det stör nattetid kan kommunen förbjuda ägaren att ha hund i hundgård. Innan du gör en anmälan om klagomål eller störning till bygg- och miljöförvaltningen bör du först samtala med djurägaren.

Förfarande

Om bygg- och miljöförvaltningen får klagomål på skällande hundar som stör skickar vi en skrivelse till hundhållaren. Om det ändå inte blir bättre, åker kommunen ut och lyssnar. Skäller inte hunden eller hundarna då, så kan vi inte gå vidare med ärendet.
Annars har kommunen möjlighet att förelägga hundägaren att till exempel hålla hunden inomhus nattetid för att inte grannarna ska bli störda.