Hundar som stör

Enligt 36 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap hållas och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Trots detta kan det uppstå situationer som verkar störande på grund av djurhållningen.

Att tänka på för hundägare

Hundar får inte springa fritt. Du ska alltid ha din hund under uppsikt och kontroll. Ägaren till en aggressiv hund kan bli ålagd av polisen att till exempel sätta munkorg på hunden.

Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om du är vållande eller inte. Om någon öppnar grinden till din tomt och släpper ut din hund och hunden orsakar en trafikolycka är det du som hundägare som blir ersättningsskyldig. Var noga med att du har en ansvarförsäkring! Ofta ingår det i hemförsäkringen men det är bäst att kolla innan något händer.

Respektera att det finns människor som är rädda för, eller inte tål, hundar. Koppla hunden när du möter andra, oavsett hur “snäll” hunden är.

Som ansvarsfull hundägare tar du alltid upp föroreningar efter din hund inom tätbebyggt område och på annan plats där många personer vistas.

Du ska alltid försöka få din hund att störa så lite som möjligt. Under dagtid kan du inte begära att hundar alltid ska vara helt tysta. Dock är ständigt skällande hundar inte acceptabelt. Om hunden skäller så att det stör nattetid kan kommunen förbjuda ägaren att ha hund i hundgård.

Klagomål på hundar som stör

Hundar som skäller eller förorenar kan vara en störning/olägenhet. Den störning som du anmäler ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det innebär att störningen eller olägenheten inte kan vara tillfällig eller liten.

Innan du gör en anmälan om klagomål eller störning till Samhällsbyggnadsförvaltningen bör du först samtala med djurägaren. Djurägaren kan vara omedveten om problemet och bör få en chans att rätta till det. I anmälan ska tydligt framgå vem som är djurägare. Vet inte ni vem som äger hunden så vet inte vi det heller.

Under dagtid får du acceptera att du hör grannens aktiviteter, vare sig det gäller gräsklippning, lekande barn, musikspelning eller skällande hundar. Tycker du att skällandet blir oaccceptabelt störande, kontakta i första hand hundägaren och försök komma överens om en lösning.

Om Samhällsbyggnadsförvaltningen får klagomål på skällande hundar som stör brukar vi skicka en skrivelse till hundhållaren. Om det ändå inte blir bättre så åker vi ut och lyssnar. Skäller inte hunden eller hundarna då, så kan vi inte gå vidare med ärendet, annars har Samhällsbyggnadsförvaltningen möjlighet att förelägga hundägaren att till exempel hålla hunden inomhus nattetid för att inte grannarna ska bli störda.