Platser för hjärtstartare

Kommunägda hjärtstartare finns utplacerade på följande ställen:

  • Ekbackshallen, Karlskronavägen 4, Torsås
  • Nya receptionen/servicecenter, kommunhuset, Allfargatan 26, Torsås
  • Mariahemmet, Lunnagatan 1, Torsås
  • Räddningsstationen, Industrigatan 1, Torsås
  • Simhallen Möre Hotell, Motellvägen 1, Söderåkra
  • Sophiagården, Kyrkvägen 28, Söderåkra
  • Torsås Bostadsbolag, Allfargatan 19,Torsås
  • Dalgatan 1 IT-villan
  • Verkstadsgatan 4 Drifthallen

Företag har eget ansvar att registrera och underhålla egna hjärtstartare, och därför kan det finnas hjärtstartare på flera platser än de ovan angivna.

Registrera er hjärtstartare!

Har ni en hjärtstartare på ert företag som inte är registrerad? Besök Hjärtstartarregistrets hemsida (extern sida) och anmäl er, så att så många som möjligt får kännedom om den.

Vad är en hjärtstartare (defibrillator)?

Varje år får ungefär 10 000 människor i Sverige plötsligt hjärtstopp. En hjärtstartare är en batteridriven apparat som med hjälp av en elektrisk impuls kan hjälpa ett stillastående hjärta att starta igen. Därför är det viktigt att hjärtstartare finns utplacerade runt om i samhället, och att det blir känt var de finns.  Till skillnad från den utrustning som finns på sjukhus, kräver en hjärtstartare inte att man är medicinskt kunnig för att hantera den. Med hjälp av hjärtstartaren kan vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp.