Familj, barn och ungdom

Alla som bor i Torsås kommun ska kunna vända sig till Torsås kommuns socialtjänst, IFO för att få stöd och hjälp i svåra situationer, till exempel frågor som rör barn/ungdomar, familj, problem med missbruk, våld i nära relation eller problem med din försörjning.

Du ringer till receptionen som vanligt och blir kopplad till en mottagningstelefon. Socialtjänstens ”En väg in” fungerar som en mottagningstelefon som bemannas av en socialsekreterare. Här kan du som medborgare få en snabbare kontakt med en handläggare. Du kan till exempel lämna orosanmälningar eller få information om olika stöd och insatser. Via ”En väg in” kan du också få kontakt med en handläggare på IFO inom ett specifikt område.

Om den handläggare som du egentligen vill prata med inte svarar, kopplar receptionen också dig till mottagningstelefonen som sedan hjälper dig vidare.

På dessa sidor hittar du information som rör familj, barn och ungdom.
Ladda ner blankett för orosanmälan (Word)

Informationsfoldrar för familj, barn och unga