Förskolan Eklövet stänger Läs mer ›

Familj, barn och ungdom

Om du behöver stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör barn, ungdomar, föräldrar och familj kan du vända dig till socialtjänsten.

Individ- och Familjeomsorgen (IFO) ansvarar för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), råd, stöd och insatser vid missbruk och beroende, familjerätt samt råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och deras familjer.