Förskolan Eklövet stänger Läs mer ›

Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunen ansvarar för rehabilitering och hjälpmedel i det egna hemmet och i särskilt boende.  Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar i team i nära samarbete med all personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att utgångspunkten i insatserna ska ha en stödjande inriktning som tar tillvara personens egna funktioner, intressen och möjligheter. Målet är att personen ska återfå och/eller bibehålla bästa möjliga funktion och förmåga.

Telefontider till
Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut

Telefon: 0486- 33 694
Telefontid måndag – fredag 08.30 – 10.00.

Övrig tid finns telefonsvarare där man kan lämna ett meddelande.
Telefonsvararen lyssnas av alla vardagar.

—————————————————————————————-

Hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt att självständigt utföra aktiviter i vardagen. Exempel på vanliga hjälpmedel är rullstol, rollator, toalettförhöjning och duschstol.
Ett hjälpmedel förskrivs alltid av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut efter en bedömning av ditt behov.

Återlämning av hjälpmedel
När hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka till kommunens hjälpmedelsförråd. Hjälpmedlen ska vara rengjorda innan de lämnas tillbaka.

Adress: Kyrkvägen 28, Söderåkra.
Telefon: 0486–337 04

Öppettider:
Vardagar klockan 07.00 – 16.00

—————————————————————————————-

Avgifter

Avgifter tas ut vid olika insatser som:
Utprovning eller hämtning av hjälpmedel  samt rengöring av dessa
Intensiv hemrehabilitering, regelbundna träningsinsatser, minst 1 gg/v under en månad, som utförs av leg Arbetsterapeut och/eller Leg Sjukgymnast.

Bedömning av bostadsanpassning  och utlåning av tillfälliga hjälpmedel (max 3 mån)

—————————————————————————————-

Hemrehabilitering

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör hembesök där bedömningar görs av patienters funktions- och förflyttningsförmåga. Med dessa bedömningar som grund ges råd och tips till patient/anhöriga för att skapa trygghet vid t ex förflyttningar. Ibland kan det bli aktuellt med utprovning av hjälpmedel eller kan ett träningsprogram upprättas. Arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar också mycket med att handleda personal  i ett hälsofrämjande arbetssätt.

Intensiv Hemrehabilitering
Hemrehabilitering kan innebära intensiva träningsinsatser, efter sjukdom/skada och funktionsnedsättning, under en begränsad period. Träningen sker i samband med vardagsaktiviteter. Syftet är att öka självständighet och livskvalité och därmed möjligheten att bo kvar i det egna hemmet.

Bostadsanpassning
Om du har svårt att klara dig i din bostad på grund av din hemmiljö kan arbetsterapeuten bedöma och intyga behovet av att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt.