Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunen ansvarar för rehabilitering och hjälpmedel i det egna hemmet och i särskilt boende. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar i team i nära samarbete med all personal inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att utgångspunkten i insatserna ska ha en stödjande inriktning som tar tillvara personens egna funktioner, intressen och möjligheter. Målet är att personen ska återfå och/eller bibehålla bästa möjliga funktion och förmåga.

Kontakt med arbetsterapeut och fysioterapeut – sjukgymnast

Telefon: 010 – 35 33 694
Telefontid måndag – fredag 08.30 – 10.00.

Övrig tid finns telefonsvarare där man kan lämna ett meddelande.
Vi lyssnar av telefonsvararen varje dag.

—————————————————————————————-

Insatser av arbetsterapeut och fysioterapeut – sjukgymnast

Hemrehabilitering

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast gör hembesök där de gör bedömningar av din funktions- och aktivitetsförmåga. Med dessa bedömningar som grund kan de ge råd och tips till dig och dina anhöriga för att skapa trygghet vid exempelvis förflyttningar. Ibland kan det bli aktuellt med utprovning av hjälpmedel. De kan också upprätta träningsprogram. Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast arbetar också med att handleda personal i ett hälsofrämjande arbetssätt.

Hemrehabiliteringsperiod

Innebär träningsinsatser, efter sjukdom/skada och funktionsnedsättning, under en begränsad period. Perioden fastställs utifrån individuell bedömning och dina behov. Träningen sker i samband med vardagsaktiviteter. Syftet är att öka självständighet och livskvalité och därmed möjligheten att bo kvar i det egna hemmet.

Bostadsanpassningsintyg

Om du har svårt att klara dig i din bostad på grund av din hemmiljö kan arbetsterapeuten bedöma och intyga behovet av att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt.

Hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt att självständigt utföra aktiviteter i vardagen. Exempel på vanliga hjälpmedel är rullstol, rollator, toalettförhöjning och duschstol. Ett hjälpmedel förskrivs alltid av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast efter en bedömning av ditt behov.

Egenvårdsprodukter som exempelvis griptång, förhöjningsdyna eller strumppådragare köps av den enskilde i butik eller online.

Här kommer några tips på inköpsställen.

 • Apoteket Hjärtat
  Adress: Länssjukhuset Kalmar huvudentrén. Kundkontakt: 0771-405 405. Internetadress: www.apotekhjartat.se
 • Etac
  Telefon: 0371-58 73 50.
  Internetadress: www.etacbutiken.se
 • Nybro Cykel & Hjälpmedel AB
  Telefon: 0481-160 00
  Adress: Stationsgatan 3C, 382 30 Nybro
 • TeamOlmed
  Telefon: 0480-44 88 40, 010-45 33 02
  Internetadress: www.teamolmed.se
  Adress: Malmborgatan 14, Kalmar
 • Varsam
  Telefon: 019-12 55 05
  Internetadress: www.varsam.se

Vid behov av syn- och hörselhjälpmedel kontakta region Kalmar, växel 0480-81 00 00.

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre använder hjälpmedlet ska du lämna tillbaka det till kommunens hjälpmedelsförråd, vilket ligger på Kyrkvägen 28 i Söderåkra. Har du inte möjlighet att på egen hand lämna tillbaka det, ta kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. Hjälpmedlen ska vara rengjorda.

Öppettider:
Vardagar klockan 07.00 – 16.00

Avgifter

Avgifter tas ut vid insatser som:

 • Hembesök av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast för bedömning
 • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • Utlåning av tillfälliga hjälpmedel
 • Hämtning och rengöring av hjälpmedel
 • Hemrehabiliteringsperiod
 • Intyg för ansökan om bostadsanpassning
 • Månadskostnad gäller för lån av elrullstol för utomhusbruk

Du kan hitta taxor och fastställda avgifter bland länkarna nedan, om du använder mobil, och till höger i menyn om du använder dator.