Gruppboende

I Torsås kommun finns gruppbostäder i Torsås och Bergkvara. I boendet ingår omvårdnadsinsatser och kultur- och fritidsaktiviteter. Lägenheterna är anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gruppboende är ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Torsås
Gruppbostad Andgatan
Adress: Andgatan 1E
Tfn:0486-337 44

Gruppbostad Svangatan
Svangatan3 E
Tfn:0486-337 45

Gruppbostad Svalgatan
Svalgatan 12 A
Tfn:0486-337 49, 337 53

Bergkvara
Gruppbostad Bryggaren
Bryggaregatan 1
Tfn:0486-337 42