GIS – Geografiskt Informationssystem

Torsås kommun använder programvaran GEOSECMA for ArcGIS och koordinatsystemen SWEREF99 16 30 samt RH2000. I vardagligt tal kallar vi det GIS.

Varför använder kommunen GIS?

Systemet gör att handläggare och tjänstemän endast behöver använda ett datorprogram som sedan kopplar sig till flera databaser. Vi slipper kopior och uppdatering på flertalet ställen.

I kommunens arbete med planering av nya områden, tillsyn av enskilda avlopp eller prövning av bygglov är detta ett nödvändigt verktyg. Vi uppdaterar databaserna med aktuell data från Lantmäteriet, Kommuninvånarregistret, Länsstyrelsen, SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) med flera.

Kommunen producerar olika slags kartor.