Försäkringar för elever, barn och ungdomar

Torsås kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Torsås kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Information om de generella villkoren för olycksfallsförsäkring i Torsås kommun och försäkringsbesked hittar du till höger.

Skadehantering
Skadeanmälan kan göras direkt till Svedea;
E-mail: skadorforetag@svedea.se
Tel: 0771-160 199
alt skickas till: Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 Stockholm

Försäkringsnummer: 6517800
Försäkringsperiod: T.o.m. 2023-01-01 — 2023-12-31
Försäkringen gäller utan självrisk.