Årskurs 6 på Torskolan skickas hem Läs mer ›

Försäkringar för elever, barn och ungdomar

Torsås kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Torsås kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Information om de generella villkoren för olycksfallsförsäkring i Torsås kommun och försäkringsbesked hittar du till höger.

Skadehantering
Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00
alt skickas till: Protector Forsikring ASA, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Försäkringsnummer: 261134-7.2
Försäkringsperiod: T.o.m. 2020-01-01-20-12-31
Försäkringen gäller utan självrisk.