Kommunens förbund

Torsås kommun är knuten till fyra förbund.

Kalmarsunds gymnasieförbund

Läs mer på www.gyf.se.

Kretslopp Sydost

Läs mer på www.kretsloppsydost.se

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET) bildades under år 2006 med uppgift att svara för räddningsverksamheten i Emmaboda och Torsås kommuner.
RFET är ett kommunalförbund med ca 90 anställda, placerade på fyra deltidsstationer och två värn. Stationerna ligger i Emmaboda, Torsås, Vissefjärda, Åfors och Långasjö.Besök gärna förbundets hemsida för mer information om deras verksamheter, utbildningar med mera.
Läs mer på www.rfet.se (extern länk).

Kommunförbundet Kalmar län

Läs mer på www.kfkl.se.