Vigsel

Borgerlig vigsel är rättsligt bindande utan religiösa inslag.

Så här går det till

Borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i kommunhuset (eller annan plats efter samråd med vigselförrättaren). Länsstyrelsen är den instans som förordnar borgerlig vigselförrättare. Förrättning av borgerlig vigsel i kommunhuset är kostnadsfritt.

Beträffande övriga detaljer som ring, blommor, gäster, fotografering och klädsel ordnas och bestäms helt av brudparet. Om ni har särskilda önskemål kring er vigselceremoni bör ni kontakta er vigselförrättare i förväg.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis samt en gåva från Torsås kommun. Möjlighet finns också att skriva in sig i vår vigselbok.

Hindersprövning

Skatteverket utfärdar en hindersprövning innan vigseln. Sedan får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar lämnar ni till Torsås kommun, senast en vecka före datum för vigseln. Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader.

Vittnen

Två vittnen måste närvara vid vigseln för att den ska vara giltig. Vittnen måste ha fyllt 18 år och förstå språket. Har ni inga vittnen kan kommunen bistå med detta.

Omvandla registrerat partnerskap till äktenskap

Om ni vill omvandla ert partnerskap genom en gemensam anmälan skriver ni ett brev om det till Skatteverket. Ingen särskild blankett krävs. Ni är gifta från och med den dag som Skatteverket får brevet.

Vigsel

Om ni i stället vill viga er räcker det att ni lämnar ett intyg till vigselförrättaren om att ni är registrerade partners i Sverige. Ni behöver alltså inte hinderspröva er för att kunna viga er. När ni är vigda så underrättar vigselförrättaren Skatteverket om att ni är gifta. Ni är gifta från och med den dag ni vigs.

Om ni har några frågor kan ni kontakta Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

Vigselförrättare

Vigselförrättare i Torsås kommun är följande personer, från och med 1/1 2023 till och med 31/12  2025:

  • Anneli Ekström
  • Janita Kirchberg, SD
  • Mats Olsson, KD
  • Marcus Johansson, C
  • Henrik Nilsson Bokor, S