Bilda förening

Man bör vara minst ett tiotal personer för att starta en förening.

Tänk på dessa saker

Kontakta Kultur- och fritidskontoret och tala med kommunens fritidssamordnare som kan hjälpa dig med frågor såsom:

  • Registrering: Föreningen ska registreras i kommunens föreningsregister
  • Lokal: Finns det en ledig lokal i kommunen för föreningen att hålla till i?
  • Bidrag: Vilka normer och regler finns för föreningsbidrag i Torsås kommun?
  • Föreningsservice: Vilken service finns för föreningen att utnyttja i kommunen?
  • Krav: Vilka krav ställer kultur- och fritidskontoret på den nya föreningen?

Vad som sedan är nödvändigt är att kontakta den riksorganisation eller specialförbund inom RF (gäller idrottsföreningar) som bäst stämmer överens med den verksamhet som man ska bedriva i den nystartade föreningen.