Bilda förening

Hur du kommer igång

Börja med att ta reda på om det finns något intresse i kommunen för föreningen som du planerar att starta. Man bör vara minst ett tiotal personer för att starta upp en förening.

Kontakta Kultur- och fritidskontoret och tala med kommunens fritidssamordnare som kan hjälpa dig med frågor såsom:

  • Registrering: Föreningen ska registreras i kommunens föreningsregister
  • Lokal: Finns det en ledig lokal i kommunen för föreningen
    att hålla till i?
  • Bidrag: Vilka normer och regler finns för föreningsbidrag i Torsås kommun?
  • Föreningsservice: Vilken service finns för föreningen att utnyttja i kommunen?
  • Krav: Vilka krav ställer kultur- och fritidskontoret på den nya föreningen?

Vad som sedan är nödvändigt är att kontakta den riksorganisation eller specialförbund inom RF (gäller idrottsföreningar) som bäst stämmer överens med den verksamhet som man ska bedriva i den nystartade föreningen.