Avgifter för förskola och fritidshem

Maxtaxa  2024

Hushållets sammanlagda bruttoinkomst beräknas från max   56 250:-kr/månad fr om 2024.

E-tjänst för att ändra taxa

Nu kan du med hjälp av vår e-tjänst ändra taxa, som tillexempel när du vill ändra till 15-timmars till heltid eller tvärtom. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Vistelsetider läggs minst 2 månader i förväg.

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten följer skolans läsårstider.

Avdrag görs 12 månader/år.

Mer information om avgifter och regler se länkar.

Förskola

Barn till föräldrar som arbetar/studerar

  • Barn 1:  3 procent av bruttoinkomsten, dock högst      1 688 kronor i månaden.
  • Barn 2:  2 procent av bruttoinkomsten, dock högst     1 125  kronor i månaden.
  • Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst        563  kronor i månaden.

15 timmarsbarn. Barn till föräldralediga/arbetssökande

  • Barn 1:  2 procent av bruttoinkomsten, dock högst     1 125 kronor i månaden.
  • Barn 2:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst       563 kronor i månaden.
  • Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst       563 kronor i månaden.

Fritidshem

Rätt till plats inom fritidshem: Endast barn till vårdnadshavare som arbetar/studerar har rätt till plats inom fritidshemsverksamheten. För barn med särskilda behov sker särskild prövning.

  • Barn 1:  2 procent av bruttoinkomsten, dock högst     1 125  kronor i månaden.
  • Barn 2:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst       563 kronor i månaden.
  • Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst       563 kronor i månaden.

Core och Quiculum

Vi använder programmen Core och Quiculum där föräldrar och personal kan själva lägga barnens vistelsetider, inkomst och meddelanden i systemet. Vistelsetider läggs minst 2 månader i förväg.

Kvaliteten i verksamheten är hög tack vare välutbildad personal med lång yrkeserfarenhet. All personal utbildas kontinuerligt, dels genom gemensamma studiedagar för all personal, dels genom individuella kurser.

Vi lovar att göra vårt allra bästa för ditt barns utveckling.