Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Avgifter för förskola och fritidshem

Maxtaxa

Hushållets sammanlagda bruttoinkomst beräknas från max   50 340:-kr/månad.

Allmän förskola

Avdrag för allmän förskola görs augusti-maj, för barn i förskola. Inget avdrag för barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Juni och juli utgår ordinarie avgift. Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten följer skolans läsårstider.

Mer information om avgifter och regler se länkar.

Förskola/Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Barn till föräldrar som arbetar/studerar

Barn 1:  3 procent av bruttoinkomsten, dock högst      1 510 kronor i månaden.

Barn 2:  2 procent av bruttoinkomsten, dock högst     1 007  kronor i månaden.

Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst        503  kronor i månaden.

15 timmarsbarn. Barn till föräldralediga/arbetssökande

Barn 1:  2 procent av bruttoinkomsten, dock högst     1 007  kronor i månaden.

Barn 2:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst       503 kronor i månaden.

Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst       503 kronor i månaden.

Fritidshem

Rätt till plats inom fritidshem: Endast barn till vårdnadshavare som arbetar/studerar har rätt till plats inom fritidshemsverksamheten. För barn med särskilda behov sker särskild prövning.

Barn 1:  2 procent av bruttoinkomsten, dock högst     1 007  kronor i månaden.

Barn 2:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst       503 kronor i månaden.

Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst       503 kronor i månaden.

Tempus

Vi använder programmet Tempus där föräldrar och personal kan själva lägga barnens vistelsetider och meddelanden i systemet.

Kvaliteten i verksamheten är hög tack vare välutbildad personal med lång yrkeserfarenhet. All personal utbildas kontinuerligt, dels genom gemensamma studiedagar för all personal, dels genom individuella kurser.

Vi lovar att göra vårt allra bästa för ditt barns utveckling.