Förskola

Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg. Vi arbetar med värdegrund och våra värdeord.

Läs mer: Ett lärande sker under hela dagen, med barnet i centrum.

Vi sätter alltid barnets bästa i centrum i vår verksamhet och utgår från barnets behov och intresse. Vi arbetar utefter konceptet en likvärdig förskola för alla barn.

Under länken För vårdnadshavare kan ni registrera barn till plats i  förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg,  säga upp placering, och lägga in aktuell inkomst.

Öppettider är: 06.00-18.00 vid behov av andra tider kontakta rektor för förskola eller fritidshem.

 Stängningsdagar för förskola och fritidshem 19/9, 28/10 2022 samt 17/3, 19/6 2023

– dessa dagar har vår personal Kompetensutvecklingsdagar.

 

Förskola, Bergkvara
Förskola, Gullabo
Förskola, Söderåkra
Förskola, Torsås  (kommunala och friförskolor)
Helg- och kvällsomsorg
Pedagogisk omsorg
Öppen förskola
Information om vårt värdegrundsarbete

Personuppgiftshantering (GDPR)

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.
Här finns mer information om vår hantering av personuppgifter.