Årskurs 7 och 9 till skolan på måndag Läs mer ›

Förskola

Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg. Vi arbetar med värdegrund och våra värdeord.

Under länken till vänster Inlogg för vårdnadshavare kan ni registrera barn till plats i  förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg,  säga upp placering, och lägga in aktuell inkomst.

Kompetensutvecklingsdagar för förskola/fritidshem är för år 2021  är 15 mars , 14 juni.

 

Delaktighet – Utveckling – Tydlighet – Trygghet