Förskola

Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg. Vi arbetar med värdegrund och våra värdeord.

Läs mer: Ett lärande sker under hela dagen, med barnet i centrum.

Vi sätter alltid barnets bästa i centrum i vår verksamhet och utgår från barnets behov och intresse. Vi arbetar utefter konceptet en likvärdig förskola för alla barn.

Under länken För vårdnadshavare kan ni registrera barn till plats i  förskola/fritidshem säga upp placering, och lägga in aktuell inkomst.

Öppettider är: 06.00-18.00 vid behov av andra tider kontakta rektor för förskola eller fritidshem.

Kompetensutvecklingsdagar för personalen

Förskola och fritidshem 17/6 2024 samt 16/9, 25/10 2024.  14/3 samt 16/6 2025.
Du som behöver hjälp med tillsyn dessa dagar, kontakta berörd rektor

Mer information:

Öppen förskola
Information om vårt värdegrundsarbete