Förskola

Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg. Vi arbetar med värdegrund och våra värdeord.

Läs mer: Ett lärande sker under hela dagen, med barnet i centrum.

Vi sätter alltid barnets bästa i centrum i vår verksamhet och utgår från barnets behov och intresse. Vi arbetar utefter konceptet en likvärdig förskola för alla barn.

Under länken till vänster Inlogg för vårdnadshavare kan ni registrera barn till plats i  förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg,  säga upp placering, och lägga in aktuell inkomst.

Kompetensutvecklingsdagar för förskola/fritidshem är för hösten 2022  19 september och 28 oktober.

Öppettider är: 06.00-18.00 vid behov av andra tider kontakta rektor för förskola eller fritidshem.

Förskola, Bergkvara
Förskola, Gullabo
Förskola, Söderåkra
Förskola, Torsås  (kommunala och friförskolor)
Helg- och kvällsomsorg
Pedagogisk omsorg
Öppen förskola
Information om vårt värdegrundsarbete

Personuppgiftshantering (GDPR)

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.
Här finns mer information om vår hantering av personuppgifter.