När kan jag gå till jobbet? Information om hur du ska tänka. Läs mer ›

Förskola

Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg. Vi arbetar med värdegrund och våra värdeord.

Under länken till vänster Inlogg för vårdnadshavare kan ni registrera barn till plats i  förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg,  säga upp placering, och lägga in aktuell inkomst.

Kompetensutvecklingsdagar för förskola/fritidshem är för år 2021  är 15 mars , 14 juni.

Öppettider är: 06.00-18.00 vid behov av andra tider kontakta rektor för förskola eller fritidshem.

Förskola, Bergkvara
Förskola, Gullabo
Förskola, Söderåkra
Förskola, Torsås
Helg- och kvällsomsorg
Pedagogisk omsorg
Öppen förskola
Information om vårt värdegrundsarbete

Personuppgiftshantering (GDPR)

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.
Här finns mer information om vår hantering av personuppgifter.