Vad gör jag om min familj blir sjuk? Läs mer ›

Förskola

Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg. Vi arbetar med värdegrund och våra värdeord.

Kompetensutvecklingsdagar för förskola/fritidshem är 17 september 2020, 23 oktober 2020.

15 mars 2021, 14 juni 2021.

 

Delaktighet – Utveckling – Tydlighet – Trygghet