Naturvårdsprogram

Torsås kommun har tagit fram ett nytt naturvårdsprogram som 2019-12-09 antogs av kommunfullmäktige. I samband med antagandet upphävdes även den tidigare naturvårdsplanen från 2007.

I arbetet med att ta fram naturvårdprogrammet genomfördes en workshop och möjlighet att lämna synpunkter på programmet har funnits. Naturvårdsprogrammet kommer att vara ett underlag när kommunens nya översiktsplan ska tas fram.