Barn och unga

Det hör till livet att vara ledsen eller orolig emellanåt. Ibland kan man göra något själv för att må bättre. Men ibland går det inte. Då är det bra att veta att det finns hjälp att få.

När det är akut

Vid livsfara, ring SOS Alarm på telefonnummer 112
Vid rådgivning om vård, ring Vårdguiden på telefonnummer 1177
På den här sidan hittar du telefonnummer och adresser för akut hjälp i olika frågor.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Du har rätt att må bra. Är du under 18 år har du rätt att ha någon som bryr sig om dig och tar hand om dig. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller säga taskiga saker. Ring till Individ- och familjeomsorgens reception på telefonnummer 010 – 35 33 100 eller mejla socialforvaltningen@torsas.se så hjälper de dig vidare.

Lita på oss

Vi som jobbar inom skola, polis, individ- och familjeomsorgen och vård är bra på hemligheter. Och när det behövs säger vi ifrån för att du ska få den hjälp du har rätt till.

  • Vi måste följa en lag som heter Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär att det du berättar är hemligt om du vill det. Vissa saker behöver dina föräldrar veta – under förutsättning att det inte skadar dig att de vet.
  • Vi har också anmälningsskyldighet. Ibland går anmälningsskyldigheten före sekretessen. Anmälningsskyldighet betyder att vi måste anmäla till individ och familjeomsorgen när ett barn far illa, för att barnet ska få hjälp att må bra igen.

Mer information:

Region Kalmar läns digitala mottagning

Region Kalmar län har en digital mottagning för unga vuxna (18-25) år med psykisk ohälsa. Mottagningen vänder sig till unga vuxna som behöver stöd av vuxen och någon som lyssnar. Mottagningen har enbart videobesök och digitala kontakter. Man kan själv gå in på 1177.se och enkelt boka en tid för videomöte med psykolog/kurator. Målet är att det ska finnas lediga tider samma dag, eller inom ett par dagar.

Berätta

Är dina kompisar taskiga? Är du orolig för något som har hänt hemma eller i skolan? Har du fått veta att du eller någon du känner har en sjukdom eller har fått en diagnos? Är det något som känns jobbigt? Då är det viktigt att du pratar om det. Prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen du litar på. Mår du väldigt dåligt så ring eller gå till BUP- Barn och ungdomspsykiatrin. Vänta inte! Att berätta tidigt hjälper dig att må bättre fortare. Om du sätter ord på det du känner kanske du ser en ny möjlighet, som du inte tänkt på tidigare.

Ibland är det lättare att berätta jobbiga saker för någon man inte känner. Då kan du gå till ungdomsmottagningen, UMO (om du är 13-25 år), eller boka en tid för att besöka dem vid ett senare tillfälle.

Mer information:

Mobbing, våld och kränkningar

Ingen får göra dig illa – varken fysiskt eller psykiskt. Ingen får till exempel slå dig eller utsätta dig för sexuella övergrepp. Men ibland händer det att barn, unga eller vuxna gör sådana saker ändå. Då kan du få stöd och hjälp.

Mobbing i skolan

Det är rektorns ansvar att ingen blir mobbad i skolan. Blir du, eller någon annan, ändå mobbad ska du gå till en vuxen och få hjälp. Det kan vara en förälder, din lärare, skolsköterskan, skolkuratorn eller någon annan du litar på.

Våld och kränkningar

Du har rätt att vara den du är, så länge du inte kränker någon annan. Du får prata ditt språk och tillhöra din religion och din etniska och kulturella bakgrund. Du har också rätt till din sexuella läggning och din könsidentitet. Allt det här är en del av dig och ingen får kränka dig på grund av den du är!

#metoo och sexuella övergrepp

Om någon tar på dig på ett sätt som är olämpligt, eller utan din tillåtelse, kallas det sexuella trakasserier. Ingen får göra så mot dig. Det är personen som tafsar och trakasserar som gör fel – inte du.

Hösten 2017 kom #metoo. Då var det många som vågade berätta att de blivit sexuellt trakasserade. Flera kändisar, sångare och artister hade också råkat ut för att någon tafsat på dem. Några hade blivit lurade till att ta av kläder eller ha kroppskontakt eller sex fast de inte ville. Om någon tafsar eller lurar dig – berätta du också!

När det är jobbigt hemma

Har du en förälder som mår dåligt psykiskt? Eller oroar du dig för att någon där hemma tar droger eller dricker för mycket alkohol?

Det är vanligt att barn oroar sig när en förälder eller närstående mår dåligt. Då kan det vara svårt att koncentrera sig, till exempel i skolan. Det kan också kännas jobbigt om den vuxna inte gör ”vanliga” saker, som att stiga upp på morgonen, laga mat eller duscha.

Det kan aldrig vara ditt fel att en vuxen är sjuk eller beroende av alkohol och droger. Det händer att det är jobbigt hemma av andra anledningar också. Kanske beror det på pengaproblem, eller någon annat. Det är fortfarande inte ditt fel. Ibland tänker du kanske att alla familjer är perfekta utom din. Men sanningen är att de flesta familjer har både bra och dåliga sidor. Så våga berätta!

Skolan

Gå till skolsköterskan eller skolkuratorn, eller berätta för någon annan vuxen på skolan som du litar på. De vuxna på skolan finns till för dig och kan hjälpa dig vidare om det behövs. Ta någon med dig, eller kom ensam om du vill det.

4Mer information:

När en vuxen inte mår bra

På 1177s hemsida finns råd och stöd för dig som har en vuxen i din familj som inte mår bra. Du kan också ringa till vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få rådgivning.

Mer information: