Vägunderhåll och renhållning

Drift- och serviceförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar i kommunens tätorter. På landsbygden sköter entreprenören Svevia de enskilda vägarna på uppdrag av kommunen.

För allmänna vägar ansvarar Trafikverket för skötsel och underhåll. Exempel på allmänna vägar i kommun är Allfargatan (Torsås), Storgatan (Bergkvara) och Kyrkvägen (Söderåkra). Läs mer om allmänna vägar på Trafikverkets hemsida.

Städning av gator och allmänna platser i de centrala delarna av Torsås, Söderåkra, Bergkvara sker 1 ggr/vecka. Övriga platser städas vid behov.

På våren maskinsopas gatorna. Gång- och cykelvägar tas först, därefter de centrala delarna av Torsås, Söderåkra och Bergkvara och till sist gatorna i tätorterna.